Sherp

Obojživelné vozidlo do extrémního terénu

Skok na menu
(Alt+Shift+0)
Skok na unikátní obsah této stránky
(Alt+Shift+"5")
Vozidlo Sherp a příkop
Sherp vyjíždí z příkopu
Sherp sjíždí do příkopu
 
 
 
 
Schopnosti:

Extrémní terén

 

 

Sherp přejíždí padlé stromy,
hromady kamení či sutin
a nízké zídky (kolmé stupně);
projíždí hluboké příkopy.

Sherp má čtyři velká kola,
každé o průměru 1,6 m.

Sherp neřeší nic jako nájezdový úhel,
protože kola jsou nejbližším kontaktním bodem vepředu i vzadu.

 

 

Zásahy po větrné smršti
a jiných nejen přírodních pohromách

Práce po zemětřesení, tornádu, výbuchu, vichřici, orkánu, apod.

  • Pátrání a záchrana
  • Technické práce,
    oprava energetického vedení
  • Nouzové zásobování, logistika,
    humanitární pomoc

Svislý stupeň

Sherp vyjede na 80 cm vysoký kolmý schod (svislou zídku).
V některých materiálech můžete vidět uveden i 1 metr.
Záleží na okolnostech; my raději říkáme 0,8 m.

 

Hluboký asymetrický příkop

Sherp projede napříč velmi hlubokým příkopem, u kterého běžná terénní vozidla nemají šanci.
To by sice uměl i dlouhý náklaďák se čtyřmi nápravami,
ale krátkému Sherpovi s velkými koly nevadí ani to, že na každé straně je příkop jinak hluboký,
že břehy příkopu jsou v různé výšce.

Polámané a vyvrácené stromy

Sherp dokáže přejet většinu padlých stromů.

Při velké smůle, statisticky jednou za dlouhý čas, se může stát,
že při nešikovně přesných rozměrech přejížděného kmene Sherp zůstane na přejížděném kmeni viset s kmenem mezi koly.
V takovém případě se vyprostí navijákem, pokud ho bude mít.
Ale nenastane to často; většina padlých stromů je dostatečně tenká nebo dostatečně silná, aby je Sherp pohodlně přejel.
A běžný terénní automobil se o takovou věc nemůže ani pokusit – ten by do padlého stromu prostě a jednoduše narazil.

Houští, silné keře, tenké stojící stromky

Ne každou překážku je nutné přejíždět.
Přejet padlé stromy je sice efektní,
ale při účelové cestě k lidem v nouzi nebo k poškozenému energetickému vedení
může být efektivnější překážku objet:

Sherp umí projet houštím se silnými keři a tenkými stromky.
Sherp jede, rozumně silná překážka lehne a uhne se.
Není to sice příliš hezké vůči přírodě, ale záchrana života je vyšší zájem.

Když budete mít k dispozici Sherp,
nebudete muset po větrné smršti cestou ke zraněným lidem
nebo cestou k poškozenému vedení
řezat motorovou pilou všechny stromy, které vám padly do cesty.

Se Sherpem při jízdě polámaným lesem po vichřici …

Většinu padlých stromů přejedete,
a u některých třeba místo toho projedete napříč příkopem,
ladně se vyhoupnete na břeh nad lesní cestou jako dvoutunová srnka,
a překážku efektivně objedete houštím a mladými stromky, které vás nezastaví.

Sutiny a hromady

Velká kola a rovné dno mohou být výhodou nejen v lese polámaném vichřicí,
ale i při přejíždění sutin
po explozi,
vichřici, tornádu,
povodni,
zemětřesení
a jiných pro pozemní stavby nepříznivých jevech
.

Na všech takových překážkách (hromadách čehokoliv)
má Sherp výrazně větší šanci na průjezd,
než jakou mají běžná terénní vozidla.

Proto je při a po nejrůznějších katastrofách
Sherp vhodný
pro evakuaci osob;
pátrání, záchranu;
nouzové zásobování (humanitární pomoc) i jinou logistiku;
i pro technické zajišťovací a opravárenské práce
.

 

Přejezd překážky:

 

Sherp přejíždí popadané stromy, některé i ve vodě

 

Umělý terénní polygon

 

Voda

Sherp plave (nouzově i bez zadních kol).
A umí vyjet z vody na led.
Vizte samostatnou stránku Sherp a voda.

Sníh

Sherp dobře zvládá jízdu po sněhu, bažinách a jiných měkkých površích.
Vizte samostatnou stránku Sherp a sníh.

Ani Sherp není všemocný

Ani Sherp neprojede vše; existují překážky, které ho zastaví.
Ale se Sherpem máte větší možnosti než bez něj.

 
Nahoru